เรียนฟรีไดฟ์ เรียน Freediving สระ 2 วัน

12

อายุขั้นต่ำ

4

คาบเรียนทฤษฎี

2

คาบเรียนปฏิบัติภายในสระ

5

ความลึกฝึกฝนสูงสุด (เมตร)

12-14

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)

ฟรีไดฟ์สระ (pool freediving)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องศึกษา เรียนรู้การดำน้ำตัวเปล่า อย่างจริงจัง หลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง และปลอดภัยในการฟรีไดฟ์ เมื่อเรียนจบสามารถดำน้ำตัวเปล่าได้ลึก 5-10 เมตร
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการดำลงใต้ทะเล เพื่อที่จะได้ใกล้ชิด สัตว์ทะเล ปะการัง มากขึ้น 
 • พิเศษ !! ฝึกทักษะ สำหรับ การเตรียมสอบภาคทะเล Level 1 (Freediver) ทั้งหมด Constant Weight, Arm-Only Ascend, No-Mask ascend, Deepwater Blackout Rescue
 • สามารถ Upgrade เป็น Freediving Level 1 ได้เพียงออกสอบภาคทะเล
 • ค่าคอร์สจากราคาปกติ  7,900 ราคาพิเศษเหลือเพียง 6,900 บาท*
 • *รวมค่าอุปกรณ์ หน้ากาก, ฟิน, ท่อสนอคเกิ้ล ค่าสระ คู่มือนักเรียน และค่าใบเซอร์ (Digital) หลังเรียนจบแล้ว
 • พิเศษ !! ถ่ายรูปใต้น้ำ และตกแต่งรูปด้วย Light room 15 รูป ++

เนื้อหา ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

 • เรียน 2 วัน
 • การเลือกหน้ากาก ท่อสน็อคเกิล และฟิน
 • ความสำคัญของเวทสูท และการเลือกเวทสูท
 • เข้าใจ MDR (Mammalian Dive Reflex)
 • บ่งชี้สิ่งที่ทำให้เกิดภาวะอยากหายใจ (Urge to breathe)
 • สามารถอธิบายผลกระทบของแรงดันต่อนักดำน้ำ
 • เทคนิคการหายใจและการเคลียร์หู (Equalization) ที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการมุดน้ำ (Duck dive) การตีฟิน และการ Streamlining
 • Static Apnea
 • Dynamic Start and Setting Neutral Buoyancy
 • Dynamic Training, Dynamic turn
 • i>Dynamic Apnea Attempt
 • Arms-only Dynamic
 • Freediving plan วางแผนสำหรับการฟรีไดฟ์ รวมถึง แผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • Dynamic Blackout Rescue
 • Surface Buoyancy
 • Rescue การฟรีไดฟ์เพื่อกู้ภัย

การทดสอบ Requirement

 • Dynamic Apnea 30 เมตร
 • Arm only 15 เมตร
 • Black out Rescue