ทดลองเรียนฟรีไดฟ์ SSI

ทดลองเรียนฟรีไดฟ์ (Try freediving)

 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเวลาจำกัด หรือผู้ที่ต้องการทดลองเรียนระยะเวลาสั้นๆ ว่าเหมาะกับผู้เรียนหรือไม่ เมื่อเรียนจบสามารถดำน้ำตัวเปล่าได้ลึก 3-5 เมตร
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการดำลงใต้ทะเล เพื่อที่จะได้ใกล้ชิด สัตว์ทะเล ปะการัง มากขึ้น 
 • เนื้อหากระชับ เน้นเฉพาะจุดสำคัญ ในการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์อย่างปลอดภัย การเตรียมลมหายใจแบบ Freediver, การตีฟินและการมุดน้ำที่ถูกต้อง
 • ค่าคอร์สจากปกติ 3,900 ราคาพิเศษเหลือเพียง 2,900 บาท*
 • *รวมค่าอุปกรณ์ หน้ากาก, ฟิน, ท่อสนอคเกิ้ล ค่าสระ คู่มือนักเรียน และค่าใบเซอร์ (Digital) หลังเรียนจบแล้ว

 

10

อายุขั้นต่ำ

2

คาบเรียนทฤษฎี

1

คาบเรียนปฏิบัติภายในสระ

5

ความลึกฝึกฝนสูงสุด (เมตร)

3-4

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)

เนื้อหา ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

 • การเลือกหน้ากาก ท่อสน็อคเกิล และฟิน
 • ความสำคัญของเวทสูท และการเลือกเวทสูท
 • เข้าใจ MDR (Mammalian Dive Reflex)
 • บ่งชี้สิ่งที่ทำให้เกิดภาวะอยากหายใจ (Urge to breathe)
 • สามารถอธิบายผลกระทบของแรงดันต่อนักดำน้ำ
 • เทคนิคการหายใจและการเคลียร์หู (Equalization) ที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการมุดน้ำ (Duck dive) การตีฟิน และการ Streamlining