เรียนฟรีไดฟ์ ขั้นพื้นฐาน Basic Freediving

10

อายุขั้นต่ำ

4

คาบเรียนทฤษฎี

2

คาบเรียนปฏิบัติภายในสระ

5

ความลึกฝึกฝนสูงสุด (เมตร)

6-8

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)

ฟรีไดฟ์ระดับพื้นฐาน (Basic freediving)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องศึกษา เรียนรู้หลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง และปลอดภัยในการฟรีไดฟ์ เมื่อเรียนจบสามารถดำน้ำตัวเปล่าได้ลึก 3-5 เมตร
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการดำลงใต้ทะเล เพื่อที่จะได้ใกล้ชิด สัตว์ทะเล ปะการัง มากขึ้น 
 • ค่าคอร์สจากปกติ 5,900 ราคาพิเศษเหลือเพียง 4,900 บาท*
 • *รวมค่าอุปกรณ์ หน้ากาก, ฟิน, ท่อสนอคเกิ้ล ค่าสระ คู่มือนักเรียน และค่าใบเซอร์ (Digital) หลังเรียนจบแล้ว
 • พิเศษ !! ถ่ายรูปใต้น้ำ และตกแต่งรูปด้วย Light room 10 รูป ++

เนื้อหา ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

 • การเลือกหน้ากาก ท่อสน็อคเกิล และฟิน
 • ความสำคัญของเวทสูท และการเลือกเวทสูท
 • เข้าใจ MDR (Mammalian Dive Reflex)
 • บ่งชี้สิ่งที่ทำให้เกิดภาวะอยากหายใจ (Urge to breathe)
 • สามารถอธิบายผลกระทบของแรงดันต่อนักดำน้ำ
 • เทคนิคการหายใจและการเคลียร์หู (Equalization) ที่ถูกต้อง
 • เทคนิคการมุดน้ำ (Duck dive) การตีฟิน (Bi-fin kick) และการ Streamlining
 • Static Apnea
 • Dynamic Training
 • Dynamic Start and Setting Neutral Buoyancy
 • การปฐมพยาบาลตะคริวเบื้องต้น (Cramp Removal)
 • Freediving plan วางแผนสำหรับการฟรีไดฟ์ รวมถึง แผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • BO (Black out) และ LMC (Lost Motor Control)
 • Rescue การฟรีไดฟ์เพื่อกู้ภัย

สำหรับรายละเอียด การเรียนคอร์ส Basic Freediver 1 วัน เรียนอะไรบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่บทความนี้ครับ เรียน Freedive 1 วัน