เรียนฟรีไดฟ์ ฝึกทักษะในสระ Dynamic Turn

ฟรีไดฟ์ นับได้ว่าเป็นกีฬาแบบหนึ่ง หลังจากเรียนฟรีไดฟ์มาแล้ว หากเราอยากพัฒนา ก็ต้องฝึกซ้อม สำหรับคนส่วนมาก ที่ไม่ได้อยู่ติดทะเล ไม่สามารถหาโอกาสฝึกซ้อมในทะเลได้ ก็คงต้องฝึกซ้อมในสระว่ายน้ำ ใกล้บ้าน รูปแบบการฝึกซ้อมในสระว่ายน้ำ ก็มีหลายรูปแบบ เช่น ฝึกการกลั้นหายใจอยู่กับที่ (Static Apnea) การฝึกการกลั้นหายใจแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Apnea) และหากสระที่ฝึกลึกมากกว่า 2.5 เมตรขึ้นไป ก็อาจฝึกมุดน้ำ (Duck Dive) หรือ Free immersion ได้ **การฝึกซ้อมภายในสระ ทุกรูปแบบ ต้องมี Buddy เสมอ

การฝึก Dynamic Apnea หรือ การกลั้นหายใจ และตีฟิน ไปตามความยาวของสระ นับว่ามีประโยชน์มาก เพราะเป็นการจำลอง การกลั้นหายใจ พร้อมๆกับการเคลื่อนตัวในน้ำ เป็นการฝึกซ้อมที่ดีก่อนที่จะดำน้ำจริงในทะเล เช่น โดยปกติแล้ว การทำ Dynamic Apnea 30 เมตร จะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที ซึ่งพอๆกับ เวลาดำลง และขึ้นสู่ผิวน้ำ ระดับความลึก 10 เมตร นั่นเป็นเหตุผลที่ คอร์ส Pool Freediving ต้องทำ requirement Dynamic Apnea 30 เมตร เพราะถ้ายังทำ Dynamic Apnea 30 เมตรไม่ได้ โอกาสที่จะทำ Constant Weight 10 เมตร เพื่อสอบผ่าน Level 1 เป็นไปได้ยาก

สำหรับการฝึกในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเตรียมตัวสอบ Level 2 (Advanced Freediver) การฝึก Dynamic Apnea จะฝึกที่ ระยะ 50 เมตร สระว่ายน้ำส่วนมาก จะยาวแค่ 25 เมตร ดังนั้นนักดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ จำเป็นต้องมีทักษะในการกลับตัว (Dynamic Turn) ทั้ง 2 รูปแบบ คือการกลับตัวกับกำแพง (Wall turn) และการกลับตัวกับพื้นสระ (No-Wall Turn)

การกลับตัวกับผนังสระ (Dynamic Wall turn)

การกลับตัวหากทำได้ดี จะทำให้ประหยัดพลังงาน และถนอมออกซิเจน การทำ Dynamic Wall turn มีขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเข้าใกล้ผนัง เงยหน้าขึ้น ยื่นมือข้างหนึ่งไปด้านหน้า หากจะหมุนไปทางซ้ายให้ใช้มือขวา
 2. ใช้มือสัมผัสกับผนัง วางมือเยื้องไปทางทิศทางที่จะไป เช่น ถ้าเราจะหมุนไปทางซ้าย มือจะวางเยื้องไปทางซ้าย
 3. มือยังคงอยู่ที่ผนัง หมุนตัวในท่านั่ง ให้หลังช่วงล่างอยู่ใกล้กำแพง
 4. งอเข่าเข้าหาตัว
 5. วางส้นเท้า ให้อยู่ระดับเดียวกับลำตัว เหยียดแขนไปด้านหน้า
 6. ใช้เท้าดันตัวและเหยียดตัวให้ตรง เก็บคางทำตัวให้ลู่น้ำ (Streamlining)
 7. ปล่อยตัวให้ไหลไปสักครู่ จากนั้น ทำ Arm Stroke 1 ครั้ง

การกลับตัวกับพื้นสระ (Dynamic No-wall turn)

ขั้นตอนการกลับตัวกับพื้นสระ ทำได้ดังนี้ 

 1. รักษาแรงส่งจากการเตะฟิน
 2. เมื่อถึงจุดที่ต้องการกลับตัว ให้วางมือ (ด้านที่เราต้องการกลับตัวไป) เช่นถ้าเราต้องการกลับไปทางขวา ให้วางมือขวาลงที่พื้น นิ้วชี้ไปด้านหลัง ใช้มือเป็นจุดหมุน
 3. งอเข่า พับขา ดึงขาเข้ามาบริเวณสะโพก
 4. ใช้มืออีกข้าง และแรงส่ง หมุนตัว 180 องศา
 5. เหยียดขา และลำตัวให้ตรง เริ่มตีฟินอีกครั้ง