Free Immersion

Free Immersion เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำน้ำฟรีไดฟ์ โดยรูปแบบการดำน้ำลึก (Depth Discipline) ของฟรีไดฟ์ มีทั้งหมดด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. Constant Weight (CWT)
  2. Constant Weight Without Fins (CNF)
  3. Free Immersion (FIM)
  4. Variable Weight (VWT)

ในบทความนี้จะกล่าวถึง รายละเอียดเฉพาะ Free Immersion 

Free Immersion คล้ายและใกล้เคียงกับ รูป Constant Weight ที่ นักดำน้ำ จะใช้การถ่วงน้ำหนัก (หรือไม่ใช้) ที่คงที่ตลอดการดำน้ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ นักดำน้ำ ดำลง โดยสาวเชือก (Dive line) และขึ้นสู่ผิวน้ำ ด้วยการ สาวเชือกเช่นกัน ไม่มีการใช้ขา จึงไม่จำเป็นต้องสวมฟิน จะใช้แขนเพียงอย่างเดียว

สำหรับการหัด Free Immersion ควรหัดโดย ขาลง ก่อน หรืออาจเรียกว่า “Head up” หรือ “Feet First” เพราะจะสามารถเคลียร์หู ทำการ Equalization ได้ง่ายกว่า เมื่อทำได้ชำนาญ คล่องแล้ว จึงอาจลองดำลงโดย หัวลงก่อน หรือที่เรียกว่า “Head down” หรือ “Head First” หากสามารถทำการเคลียร์หูได้ เมื่อดำแบบเอาหัวลง การดำรูปแบบ Constant Weight ก็สามารถทำได้โดยง่าย

โดยมาก นักดำน้ำแบบฟรีไดฟ์มักใช้การดำแบบ Free Immersion เพื่อเป็นการวอร์มอัพ เพื่อทดสอบการเคลียร์หู ข้อดีของการดึงเชือก ลง คือ เราสามารถหยุดได้ที่ความลึกใดก็ได้ที่เราต้องการ ต่างจากการตีฟินลง สมมติว่าเราสาวเชือกลงไปถึงความลึก 3 เมตร เราอาจหยุดเพื่อเคลียร์หูก่อน ลงต่อ แต่ถ้าเป็น Constant Weight เราไม่สามารถหยุดได้ อย่างมากก็ทำได้แค่ไปให้ช้าลง

เคล็ดลับบางประการสำหรับ Free Immersion

  • ควรทำตัวให้ลูู่น้ำมากที่สุด (Streamlining) เก็บศีรษะ เก็บคาง ขาและตัวอยู่ในแน่วเดียวกัน แขนข้างที่ไม่ได้ใช้ดึง แนบข้างลำตัว 
  • ผ่อนคลาย คอ และหลัง เพื่อให้ทั้งร่างกายผ่อนคลาย
  • จับเชือกให้สูงที่สุดที่ทำได้ จะทำให้การดึงแต่ละรอบได้ระยะมากที่สุด จะจับเชือกให้สูงได้ ตัวเราต้องอยู่ใกล้เชือกให้มากที่สุด
  • ฝึกการทำ bottom turn ให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยประหยัดพลังงานตอนกลับตัว
  • เมื่อผ่านจุด Free fall ตัวนักดำน้ำ เป็น negative buoyancy ตอนที่เราสาวเชือกขึ้น ควรดึงให้ยาวและแรง และรักษาจังหวะให้ดี